DIRECTRIUS PER A LA GESTIÓ TOTAL DE LA QUALITAT

1

L’objectiu principal és la percepció de qualitat del client

 

2

La qualitat dels productes i serveis són el resultat de processos de treball controlat

 

3

Tots els processos són millorables

 

4

El sistema i els documents de qualitat estan orientats  als processos de treball

 

5

La nostra forma de treballar és la millora continuada

 

6

Els resultats dels indicadors  ens guien cap a la millora dels processos de treball

 

7

Els proveïdors col·laboren amb nosaltres  en la qualitat

 

8

Els treballadors són la clau del nostre èxit

 

9

El primer impulsor és l’equip directiu

 

10

La certificació, l’auditoria i l’avaluació ens indiquen les àrees de millora